zakladam wlasna firme czyli jak uzyskac dofinansowanie z funduszu pracy

Zakładam własną Firmę – czyli jak uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Witam wszystkich bardzo serdecznie,

W poprzednim wpisie mieliście okazję dowiedzieć się trochę o mnie i o tym jak powstała moja firma, czyli jak powstał WithUs.

Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami wiedzą na temat tego jak uzyskałam dotację z Urzędu Pracy na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz z jakimi problemami musiałam się zmierzyć.

Na wstępie powiem tylko, że teoretycznie uzyskanie dotacji jest bardzo proste … natomiast w praktyce ta prostota jest dużo bardziej skomplikowana niż się może wydawać , ale o tym niżej 🙂

Kiedy zdecydowałam się na otwarcie własnej firmy zastanawiałam się jak to dobrze rozegrać – tzn. jak ją założyć nie pozbywając się przy tym wszystkich swoich oszczędności.

Skąd takie myślenie? Odpowiedź jest bardzo prosta: zrezygnowałam z pracy, nie miałam już stałych przychodów i jedyne co posiadałam, to oszczędności na koncie bankowym. Jeśli wszystkie posiadane pieniądze zainwestowałabym w firmę, to w razie jakichkolwiek problemów nie miałabym nawet na opłaty –ZUS i US czekać nie będą, za to z chęcią dołożą jeszcze karę za zwłokę :).

Po moich wszystkich przemyśleniach zdecydowałam się na złożenie w Urzędzie Pracy wniosku o dofinansowanie z programu POWER ( Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ) – byłam osobą bezrobotną, więc spełniałam podstawowy warunek.

Poniżej opiszę poszczególne etapy ubiegania się o dotację

1) Wizyta u doradcy zawodowego

Udałam się do swojego doradcy zawodowego, którego poinformowałam o chęci ubiegania się o dofinansowanie. Abym mogła to zrobić musieliśmy ustalić tzw. „profil bezrobotnego”. Mój doradca zadał mi kilkanaście pytań a na podstawie moich odpowiedzi ustalił mi profil. Moja rada – odpowiadajcie zawsze zgodnie z prawdą, kłamstwo szybko wyjdzie na jaw i przekreśli szansę na dotację. Po ustaleniu profilu zostałam poinformowana, że musimy jeszcze wspólnie ułożyć biznes plan – wyznaczono mi termin następnego spotkania na za 2 tygodnie. Przez ten czas spisałam sobie na kartce jaką firmę chcę otworzyć, co planuję robić, co zakupić etc. Ułożenie biznes planu z doradcą to nic innego jak podyktowanie mu tego, co się wcześniej zapisało :).

Jak już przez to przebrniemy możemy działać z wnioskiem o dofinansowanie.

2) Uzupełnianie wniosku

Aby uzupełnić wniosek najpierw musiałam go mieć – pobrałam go ze strony swojego Urzędu Pracy.

Przed rozpoczęciem uzupełniania dokumentów dokładnie zapoznałam się z regulaminem i zaznaczyłam sobie kolorem każdy jeden wątpliwy dla mnie zapis – jak się okazało w trakcie było ich dość sporo.

Wniosek o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu pracy na podjęcie działalności gospodarczej składał się z 11 stron.

Etap I: Dane dotyczące wnioskodawcy

Jest to najprostsza część do wypełnienia we wniosku, mimo wszystko trzeba wypełnić ją bardzo rzetelnie. Kiedy dojdziemy do punktów w których pytają się nas o wykształcenie, zawód, doświadczenie zawodowe czy posiadane kursy i szkolenia wypisujemy wszystko co może nam się przydać pamiętając o tym, żeby udokumentować to kserokopią dokumentu. Co może być pomocne? Kursy/szkolenia przydatne w danym kierunku – np. jeśli ktoś otwiera firmę kurierską, to przedstawienie we wniosku certyfikatu wędkarza będzie mu zbędne :).

Jeżeli napiszemy coś, co nie będzie poparte żadnym „papierkiem” wniosek nie przejdzie oceny formalnej i zostanie odrzucony już na starcie. Jeśli nie mamy na coś podkładki, bo np. dokument potwierdzający daną kwalifikacje gdzieś się zawieruszył, to lepiej tego nie wpisywać.

Etap II: Dane dotyczące planowanej działalności gospodarczej

Na tym etapie musimy określić rodzaj planowanej działalności gospodarczej – do wyboru mamy najczęściej 4 rodzaje (produkcyjna, handlowa, usługowa i budowlana). W moim przypadku była to działalność usługowa.

Później podajemy symbol podklasy rodzaju działalności, czyli tzw. PKD. W tym punkcie po prostu określamy czym będzie zajmowała się nasza firma i jaki profil będzie wiodący. W moim przypadku PKD to 1812Z – druk i poligrafia. Aby znaleźć interesujące nas PKD wchodzimy na stronę.

Następnie jesteśmy poproszeni o podanie głównego adresu miejsca wykonywania naszej działalności gospodarczej oraz miejsce przechowywania zakupionego sprzętu i wyposażenia. Najczęściej pojawiają się tutaj 2 opcje – albo działalność prowadzimy w domu albo w wynajmowanym lokalu. Jeśli decydujemy się na opcję pierwszą, to pamiętajcie proszę aby spisać z rodzicami/właścicielem domu umowę, w której jasno jest napisane, że lokal będzie wynajmowany. Decydując się na opcję drugą podpiszcie z właścicielem lokalu umowę przedwstępną na jego wynajem.

Czemu o tym wszystkim piszę … dlatego, że umowy potwierdzające wynajem lokalu muszą być obowiązkowo dołączone do wniosku – bez względu na to czy firma będzie w domu czy na ”zewnątrz”. Jeśli nie dołączycie takiego dokumentu wasz wniosek nie przejdzie oceny formalnej i zostanie odrzucony.

Następna sprawa o którą nas zapytają , to wnioskowana kwota brutto dofinansowania – tutaj zawsze wpisujemy kwotę dotacji o jaką się ubiegamy. W przypadku programu POWER w którym brałam udział, było to 22 000,00 zł brutto.

Etap III – forma zabezpieczenia zwrotu dofinansowania

W tym punkcie nie robimy nic innego jak informujemy Urząd w jaki sposób zabezpieczamy ewentualnie przyznane środki.

Ja w tym punkcie wybrałam poręczenie cywilne – jak dla mnie było to najwygodniejsze rozwiązanie.

Etap IV – przewidywane efekty ekonomiczne w zakresie planowanej działalności

No i tutaj będziemy mieli troszkę pisania :). W tym punkcie musimy opisać co będziemy sprzedawać i uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej. To co tutaj napiszemy musi być napisane z sensem i zajmować co najmniej ¾ miejsca, które jest przeznaczone do opisu :). Im lepiej opiszemy to co chcemy robić, tym większe szanse na dotację, więc warto to zrobić.

Charakterystyka Klienta – opisujemy branże do których chcemy „uderzyć” jednocześnie zawierając informację, co konkretnie chcemy im sprzedawać.

Przedsięwzięcia podjęte w celu uruchomienia działalności gospodarczej. W tym punkcie opisujemy kroki jakie podjęliśmy np. wizyta w wstępna negocjacja ceny najmu lokalu, udział w targach tematycznych, wizyty w firmach od których będziemy zakupywać produkty.

Analiza SWOT czyli analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń planowanego przedsięwzięcia. Nie ukrywam, że ja z tym punktem miałam dość spory problem. Problem był na zasadzie „co wymyślić, jak opisać, żeby było to dobrze przyjęte” :). Ciężko podpowiedzieć mi co powinniście tutaj wpisać – o to, co wpisałam ja.

Przykłady (branża 3D)

Mocne strony: silna motywacja do działania, nowość na rynku, innowacyjna technika druku

Słabe strony: ograniczone pole robocze maszyny, wydłużony czas druku, brak możliwości druku w kolorze

Szanse: Upowszechnienie druku 3D, niższe ceny materiałów eksploatacyjnych

Zagrożenia: firmy z dużym kapitałem, zbyt wysoka cena druku, przesyt rynku

Kolejne punkty dotyczą kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności . Wyszczególniamy tutaj wydatki jakie chcemy ponieść w związku z otwarciem działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że na wszystkie towary, które chcemy zakupić w ramach dofinansowania musimy mieć stosowne dokumenty, tj. oferty cenowe, faktury pro forma itp. Na podstawie tych dokumentów wpisujemy ceny poszczególnych materiałów. Jeśli kupujesz coś np. przez allegro dołącz do wniosku wydruk ze strony – tak aby była widoczna nazwa produktu, zdjęcie oraz cena.

W kalkulacji kosztów bardzo dobrze jest pokazać na co przeznaczymy środki własne – pokazujemy urzędnikom, że nie chcemy otworzyć firmy tylko z „ich” pieniędzy. Możemy tutaj pozakładać różne rzeczy – nikt nas z tego nie rozliczy a pierwsze wrażenie jest dobre :).

Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania – to nic innego jak przepisanie raz jeszcze materiałów, które chcemy zakupić za pieniądze z dotacji – musi się to zgadzać ze wcześniejszym punktem :).

Uzasadnienie dla poszczególnych wydatków – czyli tzw. Wisienka na torcie 🙂

Tutaj uzasadniamy dlaczego chcemy kupić te a nie inne rzeczy, w jaki sposób będziemy je wykorzystywać. Jednym słowem musimy pokazać, że to co kupujemy jest najlepszym rozwiązaniem i przekonać komisję, że mamy rację.

Jeżeli przebrniemy już przez uzupełnienie wniosku zostaje nam do zrobienia jeszcze jedna rzecz – ja miałam z nią największy problem.

Mianowicie Urząd Pracy wymaga, aby do wniosku dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – KOSZMAR! Dla mnie ten formularz był zupełnie niezrozumiały – pewnie dlatego, że jest on uniwersalny i wykorzystywany do wielu innych podań. Przeszukałam cały internet i nigdzie nie znalazłam informacji jak go uzupełnić. Poszłam zatem do Pani z Urzędu, siadłam przy niej i powiedziałam, że potrzebuję pomocy ponieważ nie mam zielonego pojęcia jak to wypełnić . Abyście nie musieli być skazani na łaskę urzędników i dosłownie płaszczyć się przed nimi, podpowiem Wam jak ten wniosek powinien być wypełniony .

FORMULARZ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

CZĘŚĆ A – INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU, KTÓREMU MA BYĆ UDZIELONA POMOC DE MINIMIS

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu – tutaj wpisujemy nasz numer NIP

2) Imię i Nazwisko albo nazwa podmiotu – tutaj wpisujemy nasze imię i nazwisko

3)Adres miejsca zamieszkania albo siedzimy firmy podmiotu – wpisujemy adres zamieszkania

4) Identyfikator Gminy (7 cyfr) – klikamy na link – otwiera nam się arkusz excel, włączamy edycję i wpisujemy nazwę naszej gminy. Numer widniejący obok wpisujemy jako w pkt. 4

5) Forma prawna podmiotu – zaznaczamy punkt „inna” wpisujemy – Działalność Gospodarcza

6) Wielkość podmiotu – mikroprzedsiębiorca

7) Klasa Działalności (PKD) – wpisujemy ten sam numer PKD, który podawaliśmy we wniosku

8) Data utworzenia podmiotu – wpisujemy datę przyszłą, tj. kiedy chcemy wystartować z działalnością

9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami – zaznaczamy wszędzie nie. Dopiero otwieramy działalność, więc powiązań nie mamy 🙂

10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału […] – zaznaczamy wszędzie nie

CZĘŚĆ B – INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNEJ PODMIOTU […]

W tym punkcie nic nie wypełniamy!!!

CZĘŚĆ C – INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT, KTÓREMU MA BYĆ UDZIELONA POMOC DE MINIMIS

Punkty od 1 do 4 – zaznaczamy odpowiedź nie. W punkcie 4 znajduje się podpunkt – tam nie zaznaczamy żadnej odpowiedzi (nie daliśmy w głównym pytaniu odpowiedzi tak 🙂 )

Punkt 5 – odpowiedź nie

Punkt 6 – zaznaczamy „nie dotyczy”

CZĘŚĆ D – INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY OTRZYMANEJ W ODNIESIENIU DO SAMYCH KOSZTÓW […]

Tego punktu nie wypełniamy!

CZĘŚĆ E – INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY UPOWAŻNIONEJ […]

Wypełniamy 🙂

Na sam koniec pamiętajcie proszę aby wszystko dokładnie posprawdzać, przeczytać linijkę po linijce, aby podpisać się we wskazanych punktach no i najważniejsze … dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Jak już to zrobicie, dajcie komuś innemu przeczytać Wasz wniosek – ktoś może zauważyć coś, czego Wy nie widzicie ;).

Oddając wniosek do Urzędu nie liczcie na to, że ktoś Wam go sprawdzi i zobaczy, czy wszystko jest – on zostanie od Was po prostu odebrany i odłożony na kupkę.

Moi drodzy – dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że informacje opisane powyżej przydadzą się Wam podczas składania Waszych własnych wniosków o przyznanie środków na otwarcie działalności gospodarczej. Trzymam kciuki za Wasze projekty, na pewno dacie radę!

Jeśli macie jakieś pytania, coś Was nurtuje, czegoś nie opisałam, to piszcie śmiało w komentarzach – będę odpowiadać na bieżąco 🙂

Dodaj komentarz