Czy leasing jest idealnym rozwiązaniem dla startupów?

Leasing dla startupów – rozwiązanie idealne?

Założenie startupu wiąże się z potrzebą dużych nakładów finansowych. Przedsiębiorcy często są zmuszeni do poszukiwania kapitału zewnętrznego do firmy już na starcie. Jednym ze sposobów na zwiększenie majątku firmy bez ponoszenia wysokich jednorazowych kosztów jest leasing. Poniższy artykuł odpowiada m.in. na pytania: czym jest leasing, kto może z niego korzystać i w jaki sposób jest on przyznawany.

Czym jest leasing i kto może go otrzymać?

Leasing to jedna z wielu form finansowania przedsiębiorstw. Oprócz chwilówek i kredytów stanowi najbardziej popularne źródło kapitału zewnętrznego finansującego funkcjonowanie działalności gospodarczej. Największą popularnością cieszy się on w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i transportowych. Coraz częściej jest też wybierany przez jednoosobowe działalności gospodarcze.

Na czym polega leasing? Według definicji jest to umowa, na mocy której leasingodawca (osoba prawna finansująca zakup) przekazuje przedmiot, np. samochód do użytku leasingobiorcy. Przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy jest własnością leasingodawcy. Osoba korzystająca z danego przedmiotu może wykupić daną rzecz po spłaceniu rat.

Kto może być leasingodawcą? Według Kodeksu cywilnego, firmą leasingową może zostać podmiot gospodarczy posiadający w swojej ofercie usługi leasingowe. Dlatego też samochód czy komputer w leasingu możemy otrzymać zarówno w firmach zajmujących się wyłącznie taką działalnością, jak i w podmiotach należących do banków.

Jak wziąć samochód w leasing?

Aby rozpocząć proces leasingowy, przedsiębiorca musi zebrać odpowiednie dokumenty. Leasingodawca może wymagać:

 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • umowy spółki (w przypadku spółki cywilnej), zarejestrowanej w US wraz z aneksami,
 • zaświadczenia o numerze REGON i NIP,
 • kserokopii dowodu osobistego leasingobiorcy lub w przypadku spółki cywilnej ksero dowodów osobistych wspólników (seria, nr, zdjęcie, adres),
 • kserokopii dowodu osobistego poręczycieli, np. współmałżonków.

Po przesłaniu dokumentów leasingodawca weryfikuje dane dotyczące nowego klienta. Leasingodawcy mogą sprawdzać klientów w biurach takich jak:

 • BIK (Biuro Informacji Kredytowej),
 • BIG (Biuro Informacji Gospodarczej),
 • BRKN (Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych),
 • itp.

Jeśli weryfikacja zdolności leasingowej i wiarygodności kredytowej przejdzie po myśli leasingobiorcy, firma leasingowa przejdzie do sprawdzenia dostawcy i przedmiotu leasingu. Sprawdzenie przedmiotu leasingu może wymagać wyceny rzeczoznawcy. Koszty takiej usługi mogą wynieść około 300 zł. Umowa leasingowa może zostać zawarta osobiście w siedzibie firmy leasingowej.

W przypadku rzeczy łatwo zbywalnej, przy uproszczonych procedurach wizyta w oddziale firmy nie musi być konieczna. W takiej sytuacji leasingobiorca podpisuje wszystkie dokumenty i oddaje do firmy leasingowej. Umowa leasingu zostanie dostarczona ponownie w momencie odbioru leasingowanego przedmiotu. Samochód, maszynę lub inne urządzenie przed rozpoczęciem użytkowania należy zarejestrować, ubezpieczyć i przenieść prawa do użytkowania na leasingobiorcę. Leasingodawca załącza wszystkie niezbędne dokumenty.

Startup a leasing. Warunki leasingu

Leasing stanowi alternatywę dla kredytów i pożyczek. Świetnie służy finansowaniu potrzeb firmy (także na starcie). Jak działa leasing? Leasingobiorca podpisuje umowę o przeniesienie praw do użytkowania przedmiotu leasingu. Jednak nie skutkuje to przeniesieniem praw własności leasingu na leasingobiorcę. Dana rzecz pozostaje własnością podmiotu finansującego przez cały okres trwania umowy. Kontrakt wygasa z ostatnią spłaconą ratą leasingową, a leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot za określoną w umowie kwotę (dużo niższą niż cena rynkowa) i stać się jej pełnoprawnym właścicielem. Leasingobiorca może również zrezygnować z kupna i zwrócić przedmiot leasingodawcy.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing? Warunki leasingu:

 • prowadzenie działalności przez ustalony okres, minimum to zwykle od 3 do 12 miesięcy,
 • pozytywna historia kredytowa,
 • odpowiednia zdolność kredytowa.

Jak można zauważyć, początkującemu przedsiębiorcy może być trudno otrzymać leasing. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy firma nie posiada jeszcze żadnych obrotów. Firma leasingowa, podobnie jak bank, musi mieć pewność, że będziemy zdolni spłacić raty leasingowe. Mimo to istnieją banki oferujące leasing na start, dla startupów i nowych firm. Mowa o ofercie PKO Banku Polskiego, który proponuje zakup nawet do 500 tys. zł. Bank ten może jednak stwierdzić, że nasz biznes jest zbyt ryzykowny. Co w sytuacji, gdy bank nie chce udzielić nam leasingu? Warto znaleźć poręczyciela. Może nim zostać firma z dłuższą historią działalności i dobrymi wynikami pracy. Firma leasingowa może zgodzić się również, aby poręczycielem została osoba prywatna (np. rodzic). Warunek stanowi jednak odpowiednia zdolność kredytowa.

Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym

Najczęściej wybieranym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny jest formą najwygodniejszą pod względem finansowym. Z tego powodu stanowi nawet do 90 proc. zawieranych umów. Mimo że umowa leasingu finansowego jest zawierana rzadziej – również może okazać się korzystna.

Cecha Leasing operacyjny Leasing finansowy
Cel umowy leasingu Korzystanie ze środka trwałego bez konieczności jego zakupienia. Korzystanie i zakup środka trwałego.
Prawo własności do przedmiotu leasingu Na koniec umowy istnieje możliwość wykupienia środka trwałego lub rezygnacja z zakupu. Przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy w momencie jego spłaty.
Czas trwania umowy Nie może być krótszy niż:

 • 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych,
 • nie krótszy niż 10 lat w przypadku nieruchomości.
Dowolny okres, zazwyczaj jest on zbliżony do okresu amortyzacji.
Odpisy amortyzacyjne Obowiązek leasingodawcy Obowiązek leasingobiorcy
Podatek dochodowy Rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu. Tylko część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu.
Podatek VAT W leasingu operacyjnym leasing traktowany jest jako usługa. Podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej, podlega odliczeniu. W leasingu finansowym leasing traktowany jest jako dostarczenie towarów. Przedsiębiorca płaci podatek VAT z góry. Taki podatek również podlega odliczeniu.

Co można wziąć w leasing? Warunki leasingu

Najbardziej popularny przedmiot leasingu to samochód. Duże korporacje często w taki sposób zdobywają pojazdy służbowe dla swoich pracowników. Jednak auto to nie jedyny przedmiot podlegający leasingowi. Inne często wyszukiwane oferty leasingu to:

 • leasing maszyn i urządzeń elektronicznych,
 • leasing transportu ciężkiego,
 • leasing pojazdów dostawczych i ciężarowych,
 • leasing nieruchomości.

Przedmiotem leasingu może być urządzenie nowe i używane. Przedmiot leasingu nie powinien być jednak starszy niż 10 lat.

Jak zrezygnować z leasingu?

Czy jest możliwa rezygnacja z leasingu? Tak, umowę leasingu można zakończyć również przed czasem. Takie prawo przysługuje zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy. Jednak nie zawsze jest to rozwiązanie korzystne finansowo.

3 sposoby na rezygnację z leasingu:

 1. Wypowiedzenie umowy leasingu – niektóre umowy leasingu przewidują wypowiedzenie umowy jedynie przez leasingodawcę, stosowane w przypadku nieuregulowania rat przez leasingobiorcę. Wiążą się z tym negatywne konsekwencje – przede wszystkim konieczność spłacenia pozostałych rat, odsetek, należnych opłat i prowizji. Kwotę pomniejsza się o tzw. dyskonto. Przy wypowiedzeniu umowy przedmiot wraca do podmiotu finansującego.
 2. Cesja przedmiotu leasingu – cesja oznacza przepisanie umowy na innego leasingobiorcę, który przejmie umowę leasingową na własną odpowiedzialność. Warunkiem tego rozwiązania jest zgoda leasingodawcy i nowego leasingobiorcy. Kiedy nowy leasingobiorca spłaci wszystkie raty, staje się właścicielem przedmiotu leasingu lub będzie miał prawo wykupienia danego przedmiotu.
 3. Przedterminowy wykup przedmiotu leasingu – oznacza konieczność zapłaty pozostałych rat i opłat w jednym terminie, Jednak dzięki temu staniemy się pełnoprawnymi właścicielami przedmiotu umowy leasingu.

Czy leasing się opłaca? Wady i zalety leasingu

Leasing to niewątpliwie wygodny sposób dostarczenia samochodu lub maszyny do firmy. Leasingodawca jest odpowiedzialny zarówno za zakup, jak i oddanie przedmiotu leasingobiorcy. Oszczędność czasu stanowi jedną z głównych zalet leasingu. Inne zalety to:

 • brak konieczności angażowania środków należących do przedsiębiorstwa,
 • możliwość odliczenia podatku od rat leasingowych,
 • brak negatywnego wpływu na zdolność kredytową.

Brak konieczności finansowania dużego wydatku z własnej kieszeni pozwala na inwestowanie i pomnażanie wolnych środków. Z drugiej strony jednak leasing posiada również wady. Po pierwsze – dopóki raty nie zostaną spłacone, przedmiot formalnie nie będzie należał do przedsiębiorcy. Leasingodawca będzie musiał zatwierdzić firmę ubezpieczeniową w przypadku ubezpieczenia OC. Warunkiem leasingu może zostać np. dodatkowe ubezpieczenie AC. W razie wypadku, przedsiębiorca musi zgłosić ten fakt leasingodawcy. Przy wyborze mechanika również trzeba pytać o opinię formalnego właściciela samochodu lub innego przedmiotu. Leasingodawca nie musi godzić się na zaproponowanego przez nas tańszego mechanika.
Mimo że leasing posiada wiele zalet, to niektóre wady mogą okazać się dla przedsiębiorcy zbyt niekorzystne. W takiej sytuacji istnieją inne formy finansowania przedsiębiorstwa. Można np. wziąć kredyt gotówkowy, pożyczkę, lub zorientować się w alternatywnych źródłach kapitału zewnętrznego do firmy.

Dodaj komentarz