Uzasadnienie przyznania nagrody dla pracownika

Uzasadnienie przyznania nagrody dla pracownika

Bardzo przydatną techniką manipulacyjną, której celem jest modyfikacja zachowania danej osoby, jest używanie wzmocnień. Choć większości z nas technika ta kojarzy się z wychowaniem dziecka, wiele jej elementów możemy spotkać na co dzień w życiu dorosłym, często w pracy. Wzmocnienia dzielimy na wzmocnienia pozytywne, które są nagrodami mającymi na celu pokazanie drugiej osobie, że pracuje we właściwy sposób, oraz wzmocnienia negatywne, które poprzez zwrócenie uwagi mają pokazać pracownikowi, że nie pracuje w sposób pożądany. Tematem tego artykułu będzie jedno ze wzmocnień pozytywnych, czyli nagroda. Kiedy pracownik może dostać nagrodę i jak powinno wyglądać uzasadnienie jej przyznania? Czym się różni premia od nagrody? Jakie są zalety przyznawania premii i nagród pracownikom? Na te pytania odpowiemy w tym artykule.

Kiedy pracownik może dostać nagrodę?

Zasady udzielania nagród pracownikom możemy odnaleźć w Kodeksie Pracy. Taki rodzaj gratyfikacji przysługuje osobom zatrudnionym, które:

  • wzorowo wypełniają swoje obowiązki;
  • przejawiają inicjatywę w pracy;
  • podnoszą wydajność swojej pracy;
  • w szczególny sposób przyczyniają się do realizacji zadań postawionych przez firmę lub zakład pracy.

Informacja o przyznaniu nagrody trafia bezpośrednio do akt pracownika. Nagrody mają charakter majątkowy, najczęściej są to dodatkowe pieniądze lub rzeczy materialne.

Co powinno zawierać uzasadnienie przyznania nagrody dla pracownika?

Prawidłowo skonstruowane uzasadnienie przyznania nagrody dla pracownika powinno zawierać w sobie uzasadnienie, które będzie oparte o konkretnie wydarzenie, które zainicjowało przyznanie nagrody. Pracodawca powinien dokładnie wskazać na sytuację, która zadecydowała o przyznaniu nagrody oraz jasno powiedzieć, że to właśnie takie zachowania są przez niego pożądane i będą nagradzane.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody powinny zawierać akta osobowe. Skoro pracownik ma prawo domagać się jej wypełnienia w przypadku problemów z odbiorem, informacja o samym przyznaniu powinna znaleźć odzwierciedlenia w dokumentacji pracowniczej.

Nagroda dla pracownika a premia

Nagroda oraz premia są pojęciami, których często używa się zamiennie, jednak nie są to formy gratyfikacji pracownika o identycznym charakterze. Jaka jest więc różnica? Premia jest niczym innym jak dodatkową zapłatą za wykonana pracę. Jej warunki określone są na umowie. Ma ona charakter roszczeniowy i może zostać wywalczona przed sądem pracy.

Nagroda, natomiast, tak jak wyżej wspomniano, jest nagrodą materialną, która przyznawana jest z inicjatywy pracodawcy w zamian za wzorowe wykonywanie swojej pracy, wykazywanie inicjatywy oraz szczególne wkład w rozwój i firmy. To nie standardowe usprawnienia w firmie, lecz coś więcej.

Jakie są zalety przyznawania premii i nagród pracownikom?

Nic tak nie motywuje pracowników, jak premie i nagrody finansowe, szczególnie w dobie dwucyfrowej inflacji, coraz to droższych kredytów i olbrzymiego wzrostu cen w sklepach. Premie i nagrody są nieodzownym elementem, który składa się na kulturę korporacyjną danej firmy. Poza pieniędzmi mogą być to bony, vouchery, karnety czy karty podarunkowe. Pracownik zadowolony ze swojej pracy, taki, który czuje się zadowolony i doceniony przez pracodawcę, wykonuje swoje obowiązki lepiej i zwiększa się jego wydajność pracownika.

Wręczając pracownikowi nagrodę, warto zrobić to osobiście oraz przypomnieć mu, iż dodatkowe benefity są owocem jego ciężkiej pracy. Takie podkreślenie ciągu przyczynowo-skutkowego zwiększa szansę na to, iż pracownik dalej będzie dążył do usprawnienia swojej pracy, przejawiał troskę o kultywowanie kultury organizacyjnej, a pracodawca będzie miał z niego jeszcze wiele radości!