Skuteczne metody wyznaczania celów.

Skuteczne metody wyznaczania celów: SMART, SPEV, OKR

Czemu warto poznać skuteczne metody wyznaczania celów? Z upływem czasu okazuje się jednak, że realizacji wyznaczonych zadań jest dużo trudniejsza. Brakuje na to możliwości lub zanika odpowiedni poziom motywacji. Być może warto spróbować wyznaczyć cele na podstawie bardziej sprawdzonych sposobów.

Czemu warto korzystać ze skutecznych metod wyznaczania celów?

Skuteczne metody wyznaczania celów to podstawa udanego biznesu. Trudno osiągnąć sukces z projektem, kiedy nie wie się, w którą stronę ma on podążać. Wolność twórcza to marzenie wielu startupowców, jednak kierowanie się podszeptami serca nie działa w praktyce. Aby coś osiągnąć, trzeba wiedzieć, dokąd prowadzi droga. Dobrze wyznaczone cele pomagają w ustaleniu odpowiednich procedur w firmie i wspomagają produktywność.

Wdrożenie skutecznych metod wyznaczania celów zwiększa realną szansę na realizację wyznaczonych celów. U wielu ludzi dobre chęci mogą się okazać niewystarczające. Trzeba opracować odpowiednią strategię działania i nawet jeżeli wzbudzi to poczucie działania zgodnie z jakimiś schematami, nie zaś postępowania według naturalnych instynktów, to ostatecznie najważniejsze jest pomyślne dotarcie do celu.

Na czym polega wyznaczanie celów metodą SMART?

Jedną z metod wyznaczania celów stanowi SMART. Nazwę stanowi akronim od następujących słów:

  • Skonkretyzowany (z języka angielskiego Specific) – nasz cel trzeba dokładnie określić. Nie może być wątpliwości, co konkretnie chcemy osiągnąć. O konkretyzację warto zadbać zarówno, gdy działamy w pojedynkę, jak i przy pracy zespołowej.
  • Mierzalny (Measurable) – chodzi o to, aby była jasność, gdy nasz cel został osiągnięty lub nie. Warto wobec tego spróbować wyrazić go w sposób liczbowy. Trudno mówić o optymalizacji procesów w momencie, gdy nie będziemy w stanie określić powodzenia działań.
  • Ambitny (Ambitious) – dlaczego zależy nam na realizacji właśnie tego celu? Czy mamy w sobie wystarczająco mobilizacji? Z jednej strony warto działać ze świadomością swoich możliwości i podejść do sprawy racjonalnie, z drugiej nie zaszkodzi odrobinę podnieść poprzeczkę i postawić przed sobą bardziej ambitne wyzwania, co pozwoli na zanotowanie progresu.
  • Realny (Realistic) – jednocześnie nie zapominajmy o swoich ograniczeniach czy wadach. Każdy z nas je ma. Nie oznacza to jednak, że ze względu na dany mankament naszego charakteru lub fizyki jesteśmy od razu skazani na porażkę w realizacji naszego celu. Wręcz przeciwnie. Świadomość wad pozwoli nam na zwalczenie przynajmniej niektórych z nich.
  • Określony w czasie (Time-bound) – wszelkie deadline’y mogą tylko niepotrzebnie wywrzeć na nas presję, niemniej warto sobie wyznaczyć pewien zakres czasu na wykonanie danej czynności, co będzie dodatkową motywacją do działania i zadba również o pewien porządek i systematyczność w działaniu.

Jak robić plany przy pomocy metody SPVEM?

Inna metoda to SPVEM. Jak rozwinąć ten akronim?

  • S (Scary) – odrobina dreszczyku emocji nie zaszkodzi. Wyznaczmy sobie cele, których realizacja będzie prawdziwym przeżyciem. Warto spróbować osiągnąć coś, wobec czego nie mamy stuprocentowej pewności, że jest to przez nas wykonalne. Tym większe będzie poczucie satysfakcji, gdy wymagające wyzwanie zostanie podjęte z sukcesem.
  • P (Positive) – warto myśleć pozytywnie. Szukajmy i jasno określajmy korzyści, które nam przyniesie realizacja danego celu.
  • V (visual) – warto korzystać z wyobraźni i wizualizować sobie pożądane doświadczenia.
  • E (exciting) – niech walka o upragnione rzeczy będzie prawdziwym przeżyciem, wspaniałą przygodą. Realizacja celów powinna stanowić dozę przyjemności.
  • Mierzalny (Measurable) – podobnie jak w SMART chodzi o to, aby była możliwość oceny (zmierzenia) tego, czy nas cel został osiągnięty.

Na czym polega metoda wyznaczania celów OKR?

Ostatni sposób wyznaczania celów to OKR (z języka angielskiego Objectives and Key Results). Chodzi przede wszystkim o to, aby liczbę naszych celów ograniczyć do raptem kilku, tych naprawdę najistotniejszych. Niech będą to 3-4 wyzwania, które chcemy podjąć.

Następnie trzeba jasno określić, co i w jaki sposób chcemy zrobić. Można również wskazać przedział czasowy, w którym daną czynność należy wykonać. Nie może być żadnych ogólników. Same konkrety, abyśmy mieli pewność, czy dany cel został osiągnięty.