Najpopularniejsze metody optymalizacji procesów

Przedsiębiorstwa działające na polskim rynku muszą zmierzyć się coraz liczniejszą konkurencją, dlatego więc w znacznej części skupiają się na maksymalnym uelastycznieniu swojej działalności. Ten manewr pozwala na wprowadzanie zmian i innowacji, które pozwalają zdobyć firmie przewagę na rynku i stanowić będą odpowiedź na stawiane przed nią wyzwania. W tym artykule przedstawimy trzy najpopularniejsze metody optymalizacji procesów, które zapewnią firmie maksymalne wykorzystanie jej zasobów oraz odpowiednie funkcjonowanie.

Lean management to najpopularniejsza metoda optymalizacji procesów

Najpopularniejszą metodą optymalizacji procesów jest lean management. Jest to filozofia, która pozwoli nam na optymalizację kosztów pracy oraz dostarczy narzędzi , które ją usprawnią. Najkrótszą definicją lean management jest dążenie do jak największego ograniczenia marnotrawstwa zasobów firmy pod względem działań, procedur wewnętrznych i surowców, które nie przekładają się na produkt końcowy.

Lean management składa się z ponad pięciuset narzędzi! Co oczywiście oznacza, że prawdopodobnie żadna firma nie będzie w stanie skorzystać ze wszystkich z nich. Na szczęście są one na tyle wszechstronne i uniwersalne, iż możemy przełożyć je na każdy aspekt działania firmy oraz nawet nasze życie prywatne. Pięć najważniejszych z nich to 5S, Kanban, Kaizen, JiT oraz SMED. Nic dziwnego, że lean startup to jeden z lepszych pomysłów na fundamenty pod świetny biznes!

Co to jest kanban?

Kanban to japońska metoda sterowania produkcją, która została opracowana w latach pięćdziesiątych XX wieku. Stanowi jedno z kluczowych narzędzi używanej przy optymalizacji procesów. Metodę kanban stosujemy w celu wizualizacji procesu, który obrazuje. Może mieć postać wirtualną lub fizyczną. Jest to podział jego elementów na te, które mają być do zrobienia, są w trakcie realizacji, oraz elementy zrealizowane. Doskonale służy także do wizualizacji wyznaczonych celów.

Metoda kanban zakłada, że dokładne planowanie, informowanie, podział oraz wzajemna kontrola obowiązków przełoży się na optymalizację samego procesu pracy. Jej motywem przewodnim jest hasło “7 razy żadnych”, które zakłada, że firma nie będzie miała żadnych: braków, kolejek, opóźnień, zapasów, zbędnych kontroli, czynności, przemieszczeń i bezczynności. Wprowadzenie tych zmian przełoży się na usprawnienia w firmie i większe zyski, nie tylko w materii finansowej!

Jak optymalizować procesy metodą kaizen?

Kaizen to japońskie słowo, które oznacza ulepszenie, poprawę na lepsze. Z takim hasłem właśnie utożsamiana jest ta metoda optymalizacji procesów. Często po prostu określamy ją również metodą małych kroków, w ramach której firma dąży do ciągłego wprowadzania zmian i ulepszeń w jej funkcjonowaniu. Jest to proces długoterminowy, który wymaga poświęceń i ciągłego zaangażowania pracowników wszystkich szczebli.

Jak każda metoda optymalizacji procesów, również i kaizen stawia przed sobą ambitne cele, które wdrożenie jego założeń ma wypełnić. Należą do nich między innymi zwiększenie jakości pracy przy jednoczesnym ograniczeniu jej czasu oraz poprawa ergonomii stanowisk pracowniczych, redukcja kosztów, stworzenie jasnych kryteriów kar i nagród dla pracowników oraz dostosowanie według potrzeb systemu technicznego. Metoda kaizen, chociaż wymaga czasu i poświęceń, jest praktycznie gwarantem krótszego czasu przetwarzania oraz realizacji zamówień na czas.